SQUID vid Esrange dag fyra – Problemlösning tillsammans

Dagens första föreläsningar var lite sega och kändes kanske inte så värst relevanta för oss. De många sena nätterna började också sätta sina spår. Efter lunch fick vi dock tillfälle att diskutera mekaniken och elektroniken med de andra teamen. Man får inte glömma att vi ska flyga tillsammans i samma raket, och våra experiment kan alstra vibrationer och störa mätningar av elektriska och magnetiska fält. Vi fick dessutom tillfälle att diskutera tekniska problem med de andra teamen, eftersom de kan ha stött på liknande problem och redan kan ha hittat lösningar. Detta gjordes tillsammans med de riktiga experterna på området, från ESA, Rymdbolaget och DLR.

På kvällen var det dags för en ganska intressant presentation av Spaceport Sweden, det rymdturismföretag som binder samman Esrange, Kiruna flygplats och Ishotellet i Jukkasjärvi. Inom ett par år ska man kunna erbjuda turistflygningar till gränsen av rymden, 100km upp, genom ett samarbete med det amerikanska företaget Virgin Galactic och deras rymdflygplan SpaceShipTwo.

Morgon på Esrange

Tidig morgon på Esrange

Olle Persson från Rymdbolaget och Andreas Stamminger från tyska DLR leder den tekniska diskussionen mellan experimentgrupperna. I förgrunden en vackert mörkblå experimentmodul

... David och Jacob lyssnar intensivt...

... och Jiangwei och Mónica diskuterar

Antennerna på kullarna runt Esrange, och den raketmodell som möter besökarna

Presentationen av Spaceport Sweden