Team SQUID Del 8 – David Bergman

I den sista delen av Team SQUID träffar vi David. Han har bl.a. den mycket viktiga uppgiften att ta reda på vilka motorer vi behöver för att styra utfällningen av trådantennerna, och leder också arbetet med att förbättra airbagsystemet från det tidigare experimentet LAPLander

David på ostindiefararen Götheborg

Hej David! Hur gammal är du, och varifrån kom du innan du började plugga här i Stockholm? Jag är 25 år och kommer uppifrån Boden i norra Sverige.

Vad är din roll i SQUID-projektet? Jag är ansvarig för luftkuddesystemet dvs landningssystemet som ska skydda den samlade mätdatan och plattformen vid kollision med marken. Detta ansvarsområde innebär att jag jobbar med bl.a. beräkningar och simuleringar av hur plattformen beter sig då den faller och stöter i marken. Jag är också ansvarig för de elmotorer och diverse ställdon som ska användas på plattformen. För motorerna måste jag genomföra beräkningar, approximeringar och tester av vridmoment och varvtal i nära samarbete med Mario och Gustav för att säkerställa att motorn är tillräckligt stark och klarar att kontrollera utfällningen av trådbommarna. Slutligen faller det på mig att genomföra beställningen av den valda motorn.

Vad läser du på KTH, och varför valde du att plugga just här? Här på KTH studerar jag Master i rymd och flygteknik. Jag har en tidigare flygingenjörsexamen från Mälardalens Högskola i Västerås där jag studerade i tre år. Jag kände att varför stanna av med utbildningen där när möjligheten fanns att studera vidare i två år och ta en masterexamen. Jag har alltid varit väldigt intresserad och fascinerad av flyg och flygteknik men kände att jag ville bredda mitt vetande mot rymdteknik också då detta är två branscher som jobbar med spjutspettsteknologi och erbjuder stora, intressanta och häftiga utmaningar. Dessutom med den kommande framtiden av rymdturism som närmar sig där bägge branscherna blir alltmer tvärvetenskapliga kan man inte låta bli att känna spänningen av att läsa både rymd och flyg. 😀

Vad fick dig att gå med i SQUID-teamet? Under min första kurs här på KTH, en kurs i Raketvetenskap, gjorde vi ett projekt på REXUS-raketen. För att introducera detta projekt kom Olle Persson från Esrange och gästföreläste om REXUS/BEXUS programmet vilket verkligen väckte intresset om att medverka. Under samma föreläsning var Torbjörn från LAPLander teamet och berättade om projektet som pågick nu på SPP (Space and Plasma Physics) här på KTH och som kommer skjutas upp på en av REXUS-raketerna nu i Mars. Därefter hände inte så speciellt mycket än att alla började prata väldigt löst om hur häftigt det verkligen vore att göra ett projekt och vara med. Men ingen kunde riktigt komma på en bra idé och löftet om att projektet var tidskrävande gjorde inte saken bättre. Men så slutligen en dag skickade våran handledare i kursen ut ett mail med erbjudande från Nickolay på SPP om att vara med i teamet som ska göra uppföljningsprojektet på LAPLander, det som nu är SQUID. Kursen i raketvetenskap hade verkligen väckt mitt intresse för rymden och när väl en möjlighet om att vara med om ett sådant här projekt med löfte om ovärderliga erfarenheter och kunskaper uppenbarade sig framför näsan var valet givet: Jag bara måste vara med!

Om du tänker dig fram tio år, vad skulle ditt drömjobb vara? Verkligen den absolut svåraste frågan att svara på. Men drömmen vore nog att jobba på ett företag liknande Swift Engineering Inc. vilket är ett litet företag med enorma ingenjörsresurser. Tackvare att det inte är så många anställda och att dom jobbar mycket i mindre projekt, utvecklar och producerar mycket själva innebär det att ingenjörerna får jobba både teoretiskt och direkt vara med och skruva på produkten samt genomföra massvis av tester. Denna blandning av att jobba både teoretiskt, direkt praktiskt och applicerat inom projekt som inte sträcker sig längre än högst 3-5 år är nog vad jag verkligen drömmer om att få göra inom rymd och flygbranschen.

Sämsta rymdfilmen? Hmm hmm hmmm hmmmmmm hmmm hmm kanske inte är en direkt rymdrulle men måste ändå säga “Starship Troopers 2”, fullkomlig katastrof som uppföljare till ett sådant mästerverk som ettan. Hmm kanske t.o.m. är den sämsta filmen som någonsin gjorts???