Så vad är det vi ska göra egentligen? / So what's all this about then?

Since our experiment is very complex and has many tasks to carry out, we thought it was high time to describe its mission and give you an overview of the experiment itself. First, the mission timeline!

Vårt experiment är komplext och det är många olika saker det ska lyckas med under sitt uppdrag. Det är hög tid för en lite mer ingående beskrivning! Vi börjar med uppdraget, och följer upp med ett inlägg om själva experimentet och alla dess delsystem.

——————–

It’s in the beginning of March 2011. The Free Flying Unit (FFU) part of the experiment sits right underneath the nose cone of the rocket. It’s shaped like a disc and held firmly in place by a wire against a plate with electrical contacts. Nearby is a forward facing camera, ready to record the ejection from the rocket.

Det är i början av mars 2011. Den friflygande delen av SQUID-experimentet, FFUn, som ser ut som en pepparkaksburk, sitter under noskonen på REXUS-raketen, fastspänd med hjälp av en vajer mot en bottenplatta med elektronikkontakt. Alldeles i närheten, på den raketfästa delen, RMUn, sitter en framåtriktad kamera, redo att filma utskjutningen.

An example of how the FFU may be attached inside the nosecone of the rocket. The airbags and their covers are not shown here

Lift-off! Suddenly everything on the rocket is subjected to 20g of acceleration and is shaken violently, as the fins of the rocket spins it up to 4 rotations a second. Thanks to all the vibration testing our experiment stays in one piece, and after 60 seconds and at an altitude of 60km the nose cone is ejected. Shortly thereafter a small explosive charge cuts the wire holding the FFU in place, and a powerful spring pushes it away from the rocket.

Starten går och experimentet utsätts plötsligt för en tyngd på nästan 20g och skakas våldsamt, samtidigt som raketens fenor sätter snurr på farkosten. Tack vare alla tidigare vibrationstester håller dock allt ihop, och efter 60 sekunder vid 60 kilometers höjd skjuts plötsligt noskonen iväg. Kort därefter smäller en liten krutladdning fastsatt vid vajern, och en stark fjäder puttar iväg FFU.

The mission has started. The camera attached to the rocket records the receding FFU while it starts deploying the wire booms. Just before they are fully deployed, the motors lower the deployment rate, and they end up at full length without any swinging. Our calculations were correct! Any swinging in the wire booms would disturb the measurements and it was important that this deployment technique worked.

Uppdraget har börjat. Kameran på raketen filmar den ivägfarande FFUn medan den matar ut sina fyra trådbommar. Precis innan de är fullt utmatade drar motorerna ned på utmatningstakten, och de stannar i ytterläget utan några svängningar. Vi har räknat rätt! Svängningar skulle störa mätningarna och det var viktigt att de fälldes ut på rätt sätt.

The FFU floating in space, wire booms extended. The airbags and their covers are not shown in this picture.


The FFU is now far from the rocket, and its built-in sensors have collected data from the deployment so we can recreate it in simulation later. As it’s nearing the thicker parts of the atmosphere it’s time to pull in the wire booms. The motors have to fight the centrifugal force as the experiment still has the spin from the rocket, but the booms are pulled in before the underside of the disc starts heating up from the air pressing against it. Soon the surface temperature is over a hundred degrees Celsius.
After the violent reentry the experiment is now falling towards the frosty wilderness of Kiruna. About five kilometers above the snow a cutter cuts the rope holding the airbag covers in place, and soon thereafter the pressure tanks inflate the airbags. Between the four airbags a parachute is stretched, and soon the speed is below 10 meters per second.
FFUn är nu långt från raketen, och dess inbyggda sensorer har samlat data om utmatningen så vi kan återskapa hela förloppet i datorn senare. Den är på väg ner mot atmosfären igen och det är dags att dra in antennerna. Motorerna får jobba hårt mot centrifugalkraften, för experimentet snurrar fortfarande. Antennerna hinner dras in innan undersidan på “kakburken” börjar hettas upp av de extremt snabba luftströmmarna, och snart är ytan hundra grader varm. Efter den våldsamma inbromsningen mot atmosfären faller nu experimentet mot Kirunas snöklädda ödemarker. Ungefär fem kilometer över marken kapas den vajer som håller fast luckorna som skyddat luftkuddarna, och strax därefter öppnas tankarna och luftkuddarna blåses upp. Den fallskärm de spänner upp bromsar upp hastigheten till under 10 meter per sekund.

The airbag concept from LAPLander

The FFU falling with airbags deployed (model from the LAPLander drop test)

Just before impact the FFU uses a small satellite modem to transmit its GPS position, which will allow us to pinpoint its landing site. At landing, the airbags cushion the landing, and directly afterwards the recovery beacon starts transmitting. It’s now up to the recovery crew from Esrange in their helicopters to find and recover our experiment so we can analyze the data!
Strax före nedslaget skickar FFUn iväg sin GPS-position med ett litet satellitmodem. När den slår i marken hindrar luftkuddarna den från att sjunka djupt ner i snön, och direkt efter åt slår den igång sin spårsändare. Nu är det upp till recovery-personalen i helikoptrarna att återfinna den så vi kan analysera datan.

The recovery crew at a Maser sounding rocket, after landing in the wilderness north of Esrange. Hopefully, our experiment will be recovered the same way. Click for full video, copyright SSC

Advertisements

Samma blogg, nytt ansikte

English: The second phase of the KTH on the Inside competition has been kicked off, and with it, KTHs new outrach portal!

Many of us in SQUID are busy with exams this week and the next, so work on the project is temporarily going a bit slower. We promise to keep you updated with all the happenings though… and some exciting things have been going on the last week! Stay tuned.

Nu drar andra fasen av KTH på Insidan-tävlingen igång, och med detta öppnas KTHs nya portal!

Många av vi i SQUID har fullt upp med tentor denna och nästa vecka, så arbetet går inte så snabbt just nu. Vi ska dock hålla er uppdaterade här via bloggen, det har hänt en del spännande den senaste veckan!

Twitter Updates for 2010-03-05

  • Gunnar and David went to Gransegel, that produce sails, to check out materials for the new airbags, good results http://twitgoo.com/ftd3r #

Så vad händer nu?/So what happens next?

English: Thank you dear readers for giving us your support during the first part of the KTH on the Inside competition. After the final tally it is now clear that you took us all the way to third place!

The competition now takes a break as it moves on to its second phase, which begins the 7th of March, after which the four winning blogs will compete for an additional 25000kr each month ’til May. During the time leading up to the 7th of March, visitors to the blogs will not be counted into the total. This is of course not to say that you should not continue to visit us, but blog updates might not be as frequent during this period.
By the 7th of March we should also have a redesigned blog page and some extra sections with info about our experiment.

Hopefully we will soon have some more updates from the LAPLander team! We also just sent off the schematics of the probes at the end of the wire booms for manufacturing, and ordered a candidate for the rocket mounted camera, which will be tested as soon as we receive it.

Tack alla besökare för erat stöd under den första delen av KTH på Insidan-tävlingen! Efter den slutgiltiga besöksräkningen visade det sig att ni tagit oss ända till tredje plats!

Tävlingen rör sig nu mot sin andra fas, som börjar 7:e Mars, då de fyra bloggarna som gått vidare tävlar om ytterliggare 25000kr varje månad fram till Maj. Under tiden fram till den 7:e Mars kommer inte bloggbesök räknas in tävlingen. Därmed inte sagt att ni inte ska fortsätta läsa vår blogg, men uppdateringstakten kanske kommer vara lite lägre. Till den 7:e Mars ska vi också ha lite ny design här på bloggen, och dessutom kommer vi ha extra avdelningar med information om projektet.

Förhoppningsvis kommer vi snart ha lite fler uppdateringar från LAPLanderteamets äventyr vid Esrange! Vi har också precis blivit klara med ritningarna för de sfäriska proberna längst ut på trådantennerna, och har lagt en beställning på vad vi tror är den perfekta kameran för att filma utskjutningen från raketen. Vi kommer börja testa den så fort den levereras.

Twitter Updates for 2010-02-24

  • @Swedish_Space Thank you, we'll be following the VECTOR team closely! In one year's time it's our turn 🙂 in reply to Swedish_Space #
  • YES, we were among the top blogs for the first phase of KTH on the Inside! Please continue visiting our blog! http://www.kthpainsidan.se/blog4 #
  • @37signals Greets from the Royal Institute of Technology in Sweden, we love Basecamp! It's indispensable for our student space experiment! #

SQUID i Metro Teknik!

English summary: We just appeared in a Swedish weekly technology magazine, both in print and on the web! Hurray!

Idag dök vi plötsligt upp i Metro Teknik, flera dagar tidigare än väntat! Skynda att plocka ett tryckt exemplar och häng upp på väggen!

Klicka för att komma till artikeln!

Jag får lite väl mycket cred i artikeln, alla medlemmar i gruppen är kritiska för projektet och utan svenska Rymdstyrelsen, tyska DLR, Rymdbolaget och ESA skulle vi inte ha någon raket alls att skicka upp experimentet med. Men nåja, någon måste väl vara omslagspojke! 😉

YES, vi har gått vidare i KTH på Insidan!

English: We were just informed that we are among the top blogs and are continuing on to the next phase of KTH on the Inside! This means that we win 50000kr, with a chance to receive further grants if we are the blog of the month, one chance every month until May. Please continue reading and we promise to have fresh entries waiting for you! Tomorrow we will also be interviewed by one of Sweden’s largest newspapers, Svenska Dagbladet!

Vi fick precis reda att vi är bland de fyra projekt som går vidare i KTH på Insidan-tävlingen och vinner 50 000kr (som verkligen behövs för projektet!)! Tack så jättemycket alla trogna läsare, detta hade inte varit möjligt utan er!

Imorgon ska Jacob iväg på SvD-intervju tillsammans med de andra vinnande projekten, och sedan fortsätter tävlingen fram till Maj. Bloggen med flest besökare varje månad vinner ytterliggare 25 000, så fortsätt läsa vår blogg, vi lovar att ständigt ha nya fräscha inlägg redo!