Motorpasta

Gustav and Johan Juhlén of LAPLander have been working on our in-house developed stepper motor control circuitry, and now it’s finally running! Right now it’s all prototype boards and code run off a PC with Labview, but everything will be integrated into printed circuit boards and embedded coding.

Gustav och Johan Juhlén från LAPLander har arbetat på våra egenutvecklade styrkretsar till stegmotorn, och nu snurrar den äntligen! Just nu sitter elektroniken på ett experimentkort och koden körs i Labview på en PC, men allt kommer förminskas ner till kretskort och maskinnära kod.

It's not pretty but it works!

Comments are closed.

%d bloggers like this: