Bilder från Öppet Hus på KTH

I söndags och måndags gick KTHs öppet hus av stapeln, och det kom fram många intresserade, både unga och gamla, fram till vårat bord för att fråga om rymdexperiment och Elektroprogrammet. Här kommer lite bilder från måndagen då Jacob och Joakim från LAPLander bemannade bordet. Sist syns ett av experimenten vi hade framme, Jacobs Stege, där en ljusbåge rör sig uppåt mellan två elektroder.

oppethus1

oppethus2

oppethus3

oppethus4

The RID (Rocket Interface Disk)

Mario writes

Once the rocket reaches about 60km the FFU or Free Flying Unit of SQUID must be ejected, starting its active phase. The ejection of the FFU is critical, as any kind of perturbation or missalignement with respect to the rotation axis of the rocket would affect its attitude, which would surely ruin the controlled deployment we are trying to test.

It is also important that the FFU is ejected at the correct speed. If the speed is low it can happen that the rocket caches the FFU and collides with it (it has happened before), and if it is ejected too fast, the FFU can collide with the nosecone (which is obviously ejected before the FFU).

The part in charge of carrying the ejection system and serve as an interface between the rocket and the FFU is called RID. It will bring three different components, the wide angle camera, a wire cutter and springs for the ejection system and an umbilical connector to the FFU, which will be used to “listen” to the experiment while it is on the rocket and the NSSB (Not So Smart Box).

RID

RID

Sugen på att veta mer om KTH och SQUID?

Besök oss vid Elektrotekniks bord på KTHs Öppet Hus nu på söndag mellan 12-15 och måndag 14-17! Förutom att kika på plasmaexperiment och peta på rymdinstrument kan ni även ställa frågor och få information om alla de utbildningar KTH erbjuder, och lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar om allt möjligt!

Mer info och program bakom länken

Ses där!

Come meet us and learn more about KTH at the Open House event, this Sunday from 12 to 15 and Monday from 14 to 17 at the info Center and E-Building, near Valhallavägen. See you there!

Motorpasta

Gustav and Johan Juhlén of LAPLander have been working on our in-house developed stepper motor control circuitry, and now it’s finally running! Right now it’s all prototype boards and code run off a PC with Labview, but everything will be integrated into printed circuit boards and embedded coding.

Gustav och Johan Juhlén från LAPLander har arbetat på våra egenutvecklade styrkretsar till stegmotorn, och nu snurrar den äntligen! Just nu sitter elektroniken på ett experimentkort och koden körs i Labview på en PC, men allt kommer förminskas ner till kretskort och maskinnära kod.

It's not pretty but it works!

Så vad är det vi ska göra egentligen? / So what's all this about then?

Since our experiment is very complex and has many tasks to carry out, we thought it was high time to describe its mission and give you an overview of the experiment itself. First, the mission timeline!

Vårt experiment är komplext och det är många olika saker det ska lyckas med under sitt uppdrag. Det är hög tid för en lite mer ingående beskrivning! Vi börjar med uppdraget, och följer upp med ett inlägg om själva experimentet och alla dess delsystem.

——————–

It’s in the beginning of March 2011. The Free Flying Unit (FFU) part of the experiment sits right underneath the nose cone of the rocket. It’s shaped like a disc and held firmly in place by a wire against a plate with electrical contacts. Nearby is a forward facing camera, ready to record the ejection from the rocket.

Det är i början av mars 2011. Den friflygande delen av SQUID-experimentet, FFUn, som ser ut som en pepparkaksburk, sitter under noskonen på REXUS-raketen, fastspänd med hjälp av en vajer mot en bottenplatta med elektronikkontakt. Alldeles i närheten, på den raketfästa delen, RMUn, sitter en framåtriktad kamera, redo att filma utskjutningen.

An example of how the FFU may be attached inside the nosecone of the rocket. The airbags and their covers are not shown here

Lift-off! Suddenly everything on the rocket is subjected to 20g of acceleration and is shaken violently, as the fins of the rocket spins it up to 4 rotations a second. Thanks to all the vibration testing our experiment stays in one piece, and after 60 seconds and at an altitude of 60km the nose cone is ejected. Shortly thereafter a small explosive charge cuts the wire holding the FFU in place, and a powerful spring pushes it away from the rocket.

Starten går och experimentet utsätts plötsligt för en tyngd på nästan 20g och skakas våldsamt, samtidigt som raketens fenor sätter snurr på farkosten. Tack vare alla tidigare vibrationstester håller dock allt ihop, och efter 60 sekunder vid 60 kilometers höjd skjuts plötsligt noskonen iväg. Kort därefter smäller en liten krutladdning fastsatt vid vajern, och en stark fjäder puttar iväg FFU.

The mission has started. The camera attached to the rocket records the receding FFU while it starts deploying the wire booms. Just before they are fully deployed, the motors lower the deployment rate, and they end up at full length without any swinging. Our calculations were correct! Any swinging in the wire booms would disturb the measurements and it was important that this deployment technique worked.

Uppdraget har börjat. Kameran på raketen filmar den ivägfarande FFUn medan den matar ut sina fyra trådbommar. Precis innan de är fullt utmatade drar motorerna ned på utmatningstakten, och de stannar i ytterläget utan några svängningar. Vi har räknat rätt! Svängningar skulle störa mätningarna och det var viktigt att de fälldes ut på rätt sätt.

The FFU floating in space, wire booms extended. The airbags and their covers are not shown in this picture.


The FFU is now far from the rocket, and its built-in sensors have collected data from the deployment so we can recreate it in simulation later. As it’s nearing the thicker parts of the atmosphere it’s time to pull in the wire booms. The motors have to fight the centrifugal force as the experiment still has the spin from the rocket, but the booms are pulled in before the underside of the disc starts heating up from the air pressing against it. Soon the surface temperature is over a hundred degrees Celsius.
After the violent reentry the experiment is now falling towards the frosty wilderness of Kiruna. About five kilometers above the snow a cutter cuts the rope holding the airbag covers in place, and soon thereafter the pressure tanks inflate the airbags. Between the four airbags a parachute is stretched, and soon the speed is below 10 meters per second.
FFUn är nu långt från raketen, och dess inbyggda sensorer har samlat data om utmatningen så vi kan återskapa hela förloppet i datorn senare. Den är på väg ner mot atmosfären igen och det är dags att dra in antennerna. Motorerna får jobba hårt mot centrifugalkraften, för experimentet snurrar fortfarande. Antennerna hinner dras in innan undersidan på “kakburken” börjar hettas upp av de extremt snabba luftströmmarna, och snart är ytan hundra grader varm. Efter den våldsamma inbromsningen mot atmosfären faller nu experimentet mot Kirunas snöklädda ödemarker. Ungefär fem kilometer över marken kapas den vajer som håller fast luckorna som skyddat luftkuddarna, och strax därefter öppnas tankarna och luftkuddarna blåses upp. Den fallskärm de spänner upp bromsar upp hastigheten till under 10 meter per sekund.

The airbag concept from LAPLander

The FFU falling with airbags deployed (model from the LAPLander drop test)

Just before impact the FFU uses a small satellite modem to transmit its GPS position, which will allow us to pinpoint its landing site. At landing, the airbags cushion the landing, and directly afterwards the recovery beacon starts transmitting. It’s now up to the recovery crew from Esrange in their helicopters to find and recover our experiment so we can analyze the data!
Strax före nedslaget skickar FFUn iväg sin GPS-position med ett litet satellitmodem. När den slår i marken hindrar luftkuddarna den från att sjunka djupt ner i snön, och direkt efter åt slår den igång sin spårsändare. Nu är det upp till recovery-personalen i helikoptrarna att återfinna den så vi kan analysera datan.

The recovery crew at a Maser sounding rocket, after landing in the wilderness north of Esrange. Hopefully, our experiment will be recovered the same way. Click for full video, copyright SSC

Samma blogg, nytt ansikte

English: The second phase of the KTH on the Inside competition has been kicked off, and with it, KTHs new outrach portal!

Many of us in SQUID are busy with exams this week and the next, so work on the project is temporarily going a bit slower. We promise to keep you updated with all the happenings though… and some exciting things have been going on the last week! Stay tuned.

Nu drar andra fasen av KTH på Insidan-tävlingen igång, och med detta öppnas KTHs nya portal!

Många av vi i SQUID har fullt upp med tentor denna och nästa vecka, så arbetet går inte så snabbt just nu. Vi ska dock hålla er uppdaterade här via bloggen, det har hänt en del spännande den senaste veckan!

Twitter Updates for 2010-03-05

  • Gunnar and David went to Gransegel, that produce sails, to check out materials for the new airbags, good results http://twitgoo.com/ftd3r #

LAPLander-uppskjutning imorgon! / LAPLander launch tomorrow!

English: We wish the LAPLander team the best of luck on their launch onboard the REXUS 8, scheduled tomorrow! Here are some pictures of the assembled rocket and a video of the REXUS 7 launch yesterday.

Notice: The blogs are being moved to a new platform, starting tomorrow and being finished by the 8th. During the move no further posts will be made. Check back the 8th though for updates on the LAPLander launch!

LAPLander är planerad att skjutas upp imorgon ombord på REXUS 8, och vi i SQUID håller alla tummar vi har! Här nedan är bilder på den ihopmonterade raketen och en video från gårdagens uppskjutning av REXUS 7!

OBS Bloggarna i KTH på Insidan kommer flyttas över till en ny plattform. Detta beräknas vara klart den 8:e, och tills dess kommer det tyvärr inte skrivas några fler inlägg. Så fort vi är tillbaka igen ska vi rapportera om uppskjutningen! Hur gick det? Hittades LAPLander? Funkade videokameran ombord? Kom tillbaka den 8:e för rapport om läget!

Assembled REXUS 8 for LAPLander 1

Assembled REXUS 8 for LAPLander 2

Assembled REXUS 8 for LAPLander 3

LAPLander Team with assembled REXUS 8