Team SQUID Del 2 – Gustav Casselbrant

Här är mannen utan vars fina projektplanering arbetet med SQUID snabbt skulle förvandlas till dyr lekstuga. Dessutom assisterar han teamets elektronikgeni Mónica med den analoga elektroniken och motorstyrningen.

Hej Gustav! Hur gammal är du, och varifrån kom du innan du började plugga här i Stockholm?

Jag är 25 år och kommer från Täby, också här i Stockholm.

Vad är din roll i SQUID-projektet?

Project manager / Electronics.

Vad läser du på KTH, och varför valde du att plugga just här?

Jag läser elektroteknik. Anledningen till att jag började där är egentligen en ren slump. Jag valde från början att läsa IT eftersom jag, tillsammans med några vänner drev några olika företag inom webbranchen. Företagandet tog emellertid överhanden och jag bestämde mig snart för att satsa vidare på detta. Efter ett par år kände jag att jag ville komma vidare med mina studier och det var därför naturligt att återigen börja på IT. Nu hade dock ett antal förändringar på programmet gjorts och för att ta igen de missade kurserna, framförallt matte, så bestämde jag mig för att läsa dessa med elektroteknik eftersom deras tidsplan helt enkelt låg bättre. Redan första dagen träffade jag ett antal personer som jag genast klickade med, dessutom insåg jag att den linjen som jag själv hade dömt ut som gammalmodig och tråkig faktiskt var oerhört intressant och spännande. Därför tog jag beslutet att byta till elektroteknik, vilket visserligen inte visade sig vara helt enkelt. Nu går jag tredje året och många av de vänner som jag träffade de första dagarna på mattekursen pluggar jag nu fortfarande med.

Vad fick dig att gå med i SQUID-teamet?

Nickolay, vår handledare, berättade om projektet under en kursmässa för Elektrostudenter. Projektet lockade mig då det skulle förena teori med praktik och dessutom rörde ett gammalt intresse, Rymdteknik.

Om du tänker dig fram tio år, vad skulle ditt drömjobb vara?

Jag skulle vilja arbeta med projektledning inom ett inte allt för stort men tekniktungt företag. Gärna inom rymdteknik 😉

Sämsta rymdfilmen?

Har inte en aning men Apollo13 är en gammal favorit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: