Projektplanering för rymdingenjörer del 1

När vi som grupp samlades i november månad visste vi inte mycket om projektet. Första steget var att fylla i en ansökan till RexusBexus. Vi kastade oss över uppgiften med brinnande iver, ansökan skulle vara inne inom två veckor så det var bråttom. En förutsättning för att vi skulle kunna skriva en bra ansökan var att snabbt sätta oss in i vad projektet gick ut på. Vi valde redan under den här fasen att utnyttja Google Docs med alla de möjligheter som plattformen ger till sammarbete när man skriver texter i grupp. Med Google Docs hjälp fick vi ihop vår ansökan i tid och det var nu bara att hoppas på det bästa. Snart nog fick vi det glada beskedet att vi kommit med i den preliminära uttagningen och det var med stor glädje och förväntan som vi tog projektet in i nästa fas.

Även om huvudmålet nu var att producera en presentation om projektet som vi skulle ta med oss till den egentliga presentationen på ESTEC i Noordwijk Holland så innebar detta också att vi fick lägga en hel del tid på planering. Vi visste sen tidigare år att panelen som skulle bedömma oss i Noordwijk skulle lägga stor vikt vid planeringen av projektet och det var därför viktigt att kunna visa på en utförlig plannering. Vi hade sen tidigare valt att dela upp arbetet i mindre delprojekt med olika ansvarspersoner. Uppgiften för projektplanneringen föll på mig, Gustav. Av tidigare erfarenheter från webbbranchen vet jag med mig hur stort behovet är av att ha en gemensam plattform för delningn av dokument men kanske framförallt för att få en snabb översikt över vad alla gruppmedlemmar har för arbetsuppgifter för den kommande framtiden. Valet föll på Basecamp som jag själv arbetat med tidigare. Plattform är lättanvänd och erbjuder varje deltagare en möjlighet till att snabbt få en översikt över arbetsuppgifterna.

Nästa steg var för mig att sätta mig ner med respektive del grupp för att genomföra en s k WBS (Work Breakdown Structure) d v s identifiera alla uppgifter som behöver genomföras för att delprojektet skall kunna leverera det ressultat som förväntas av projektet i stort. Dessa möten genomfördes under en intensiv vecka framförallt som lunchmöten, som verkligen visade sig vara en grym metod för att kunna kombinera olika personers scheman. WBS:erna var på många sätt knepiga att genomföra, eftersom gruppmedlemmarna inte har några större erfarenheter av tidigare rymdrelaterade projekt krävdes det stor fantasi från alla inblandade för att försöka identifiera alla uppgifter och problem som delprojekten skulle behöva ta sig igenom för att nå sina mål. Emellertid tog jag mig från varje lunchmöte med ännu en WBS över ett nytt delprojekt, mot slutet av veckan var alla nio delprojekt planerade och uppgiften att sammanföra dessa stod inför dörren. Hur detta genomfördes kommer jag att skriva om i min nästa post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: